De kerk van alle tijden en plaatsen

Titel: De kerk van alle tijden en plaatsen

Jaar 2014

100x70 - acryl op doek

 

 

Dit schilderij geeft beeld aan geloven met een knipoog.

Wij leven in Nederland in een land met vrijheid van godsdienst, waar alle vormen van geloof mogelijk is.

 

God belooft dat Zijn kerk nooit zal ophouden te bestaan. Ik denk daarbij niet speciaal aan het instituut kerk, maar vooral aan Gods gemeente, de gelovigen zelf. Dit geloof is echter in vele vormen verkrijgbaar. Dit symbolische dorp laat iets van die variƫteit zien. het is vooral een kijk- en zoekplaat. Enjoy details!

 

- Een gesprek bij de bakker, onderling contact en het belang van de gemeenschap, het kind trekt aan moeders arm omdat de taartjes er zo lekker uit zien.

- Het dorp van nu op de voorgrond, het klooster hoog op de berg.

- Twee orthodoxe gelovigen op weg van boven naar beneden.

- Een snelle sportwagen vanuit het drukke leven op weg naar boven, naar de stilte.

- Een in gebruik zijnde kerk, waar warmte zichtbaar is.

- De houtzager, een man die zijn geloof vooral laat zien door zijn daden en hulp biedende gedrag.

- Een Afrikaans uitziende vrouw.

- Huizen in diverse stijlen uit verschillende culturen.

- Een paartje, waar liefde woont...

 

Ontdek gerust meer...